Badania Fizykochemiczne Wody Basenowej

THM, Chloroform     mikrobiologia    fizykochemia

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE WODY BASENOWEJ NIECKA  2019
Data PH CL REDOX CL związany TEMP.
18.08.2021 0,27 28.4
7.19 0,39 780

kup bilet

Góra Kamieńsk

Góra Kamieńsk