Orkiestra

Zakładowa Orkiestra Górnicza Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

powstała 1 lipca 1974 r. na bazie wcześniej istniejących orkiestr przy Spół­dzielni Czyn Majowy” i Bełchatowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego. Pierwszym kierownikiem artystycznym orkiestry został Mikołaj Krogulski. Orkiestra górnicza szybko stała sięintegralnączęściąmiasta Bełchatowa, a dzięki swojej pracy zaczęła osiągać sukcesy artystyczne i otrzymywać najwyż­sze wyróżnienia w przeglądach i konkursach orkiestr dętych. W 1987r. kierownictwo nad zespołem objął kapelmistrz Waldemar Miegoń, pod którego przewodnictwem miałmiejsce dalszy wzrost poziomu artystyczne­go reprezentowanego przez zespół, który zaczął odnosićsukcesy w przeglądach i konkursach o randze krajowej i międzynarodowej, między innymi w Rosji, Czechach, Mołdawii, Francji i Niemczech.

Wielkim zaszczytem i wyróżnieniem dla członków orkiestry było zaproszenie na Jasną Górę do udziału w uroczystościach związanych z pielgrzymkami OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II do Ojczyzny w latach 1997 i 1999. Od 2003 roku batutę dyrygencką i opiekęnad zespołem orkiestry dętej objęła Małgorzata Wąsikowska, tamburmajorem orkiestry jest Zbigniew Kaczmarek, a kierownikiem big-bandu Henryk Wesołowski. Zakładowa Orkiestra Górnicza Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów zapewnia oprawęmuzyczną na oficjal­nych uroczystościach patriotycznych i religijnych, a także sportowych i okolicz­nościowych.

kup bilet

Góra Kamieńsk

Góra Kamieńsk